Mankar

PRODUCT OMSCHRIJVING

De MANKAR apparatuur is speciaal ontwikkeld voor het aanbrengen van ROUNDUP / glyfosaat door middel van de C.D.A. (Controlled Droplet Application) techniek, waardoor aan het middel geen water hoeft te worden toegevoegd.
De MANKAR ® apparatuur zorgt daarmee voor licht werk, omdat men met zeer lichte transportmiddelen kan werken.
Met de MANKAR ® apparatuur bespaart u tijd en middel. De MANKAR ® apparatuur kan al met één liter ROUNDUP per hectare, dat wil zeggen tien kilometer bij één meter breedte, alle begroeïng op trottoir en (half-)verharding effectief bestrijden.
Werken met de MANKAR ® apparatuur is voor de gebruiker zonder twijfel de meest comfortabele manier van werken op het gebied van onkruidbestrijding.
Het gebruik van de MANKAR ® apparatuur is uitdrukkelijk toegestaan in de teelt- en spuitvrije zone (artikel 15 Lozingsbesluit open teelt en veehouderij).

DE VOORDELEN

  • De afgifte van het middel is altijd evenredig met de loopsnelheid dankzij de doseringsregeling met een pomp op de wielas
  • Door het gebruik van centrifugaalkracht zijn alle druppels even groot en treedt er geen nevel, drift of verwaaïng op
  • Licht en gemakkelijk, werkt zonder lawaai of trillingen en verkleint de kans op drift of spuitnevel
  • Werken zonder beschermende kleding
  • Geen hinder van of problemen met obstakels als lantaarnpalen, verkeersborden of langs de kant geparkeerde auto’s

MEDIA

PRODUCT DETAILS

Naam: Mankar
Verbruik: al vanaf 1 liter per hectare
Beschermende kleding: niet vereist
Prijs: -